https://youtube.com/watch?v=6NsGJ-Hbi4s%3Ffeature%3Dplayer_embedded
Från 2008.11.16, kasa-lord.com

Kasa-Lord video på YouTube.com. En omarrangerad version av “Forest” från Golden Harmony.