Här kan du se hur hjärnan aktiveras under lyssning av ett musikstycke, i det här fallet argentinsk tango.
Rött= hög aktivitet
Blått= låg aktivitet

Musiklyssning, Professor Petri Toiviainen, Helsingfors

//www.youtube.com/embed/ZPYyqUnQJ3I?feature=player_detailpage